> onze trainers

Onze trainers

Onze trainers hebben vanuit hun professie meestal veel met communicatie te maken.
Daarnaast hebben zij een aantal intensieve trainingen gevolgd op het gebied van geweldloze communicatie.
Deze "train-de-trainer"-sessies werden gegeven door Maarten van der Werf, één van de toonaangevende GC-trainers in Nederland.
Wat onze trainers nog meer gemeen hebben is dat ze Almere een (nog) prettiger stad willen maken waar mensen elkaar met respect bejegenen.

 

Ton Eusterbrock
Ton is een enthousiaste trainer die ervaring uit zijn werk als cursusdocent goed weet te combineren met kennis over Geweldloos Communiceren.
Hij is in zijn werk bij een grote ICT-dienstverlener trainer van een tweetal vakgerichte cursussen zowel voor interne medewerkers als voor bedrijven. In zijn dagelijks werk speelt communicatie een belangrijke rol en hij heeft op dat vlak ook diverse trainingen, zoals ‘beïnvloedingsvaardigheden', gevolgd in de afgelopen jaren.
Als voorzitter van de Stichting Inloophuis de Ruimte en lid van de Doopsgezinde Gemeente Almere onderschrijft Ton het belang van Geweldloos Communiceren om mensen dichter bij elkaar te brengen.
Door zich als trainer beschikbaar te stellen hoopt Ton dat deze kennis breder in Almere beschikbaar kan komen en wil hij zijn bijdrage leveren aan een leefbaar Almere.
   
Adriënne van den Berg
Adriënne is een enthousiaste trainer. In haar dagelijks werk als gz-psycholoog in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking geeft zij regelmatig trainingen aan directe begeleiders. Het gaat dan bijvoorbeeld over onderwerpen als communicatie via lichaamstaal, ontwikkelingspsychologie, ondersteuningsplannen schrijven en uitvoeren.
Binnen de Doopsgezinde Gemeente Almere maakt ze deel uit van de groep mensen die zich actief willen inzetten voor een positieve en respectvolle manier van met elkaar omgaan binnen deze stad. Daarom heeft ze zich beschikbaar gesteld als trainer Geweldloos Communiceren.
   
Peter Mons
In zijn werk bij VoedselLoket Almere (VLA) komt Peter regelmatig tegen dat mensen slecht communiceren. Ze willen wat bereiken, maar kiezen dan soms een vervelende toon of gebruiken taal die afstoot. Nu kan Peter daar wel tegen, maar soms hebben andere medewerkers op het VLA daar wel last van.
Mede daarom besloot Peter ook trainer te worden voor Geweldloos Communiceren.
   
Marijke Laane
Marijke is in haar werkzaam leven Preventiewerkster geweest in de geestelijke gezondheidszorg. In die hoedanigheid heeft ze veel cursussen ontwikkeld en gegeven.
Thans is ze sterk betrokken bij de Doopsgezinde Gemeente Almere, waar ze voorzitter van de kerkenraad is.

Marijke heeft in de 30 jaar dat ze in Almere woont gemerkt dat het lijkt alsof er steeds meer mensen met ‘korte lontjes’ zijn komen wonen.
“Accepteer wat je niet kunt veranderen en verander wat je niet kunt accepteren” is haar motto. Daarom is ze (opnieuw) trainer geworden en wel voor de cursus Geweldloos Communiceren.
   
Jaap de Graaff
Jaap zijn passie ligt bij het verbinden van mensen en het overbruggen van tegenstellingen. Dat kwam onder andere tot uiting bij het opzetten van inloophuis De Ruimte waar hij in 1988 als eerste coördinator werd aangesteld. Ook bij Doopsgezind WereldWerk en Woningstichting GoedeStede werkte hij aan een betere verstandhouding tussen verschillende (belangen)groepen. In zijn werk als coördinator van het inloopcentrum Markt 17 in Wageningen is dit niet anders.

Daarom vindt Jaap het goed bij hem passen om zich als trainer in te zetten voor Geweldloos Communiceren.
   
Marjan Kip
Marjan Kip is sinds 2002 pastoraal opbouwwerker en coördinator van inloophuis De Ruimte in Almere. Dagelijks ontmoet ze mensen die moeite hebben met communiceren. Vooral wanneer mensen heel verschillend zijn kan het lastig blijken die verschillen te overbruggen en nader tot elkaar te komen. Er ontstaan snel misverstanden of pijnlijke situaties. Dat schept afstand, ook daar waar mensen eigenlijk nabijheid zoeken en elkaar misschien zelfs veel te bieden hebben. Geweldloze communicatie helpt afstanden te overbruggen en verbindingen te leggen. Het verdriet dat geweldloze communicatie alle betrokkenen bespaart is voor Marjan reden genoeg om als trainer haar bijdrage te willen leveren.
   
Iris Speckman
Iris is dominee. Dat is een veelzijdig beroep! Een beroep waar communicatie heel belangrijk is omdat je met veel verschillende mensen in veel verschillende omstandigheden moet kunnen praten.
Iris is één van de motoren achter de cursus Geweldloos Communiceren in Almere.

Doopsgezinden hebben een lange traditie van geweldloosheid, gecombineerd met een praktische levenshouding.
Die traditie zet Iris voort en ze doet dat onder andere als trainer van de cursus GC.
   
Rita Romeijn-Hogeweg Rita is werkzaam bij de bibliotheek van de Vrije Universiteit te Amsterdam en begeleidt regelmatig collega's bij het aanleren van nieuwe technieken.
Ze is lid van de Doopsgezinde Gemeente Almere en vindt het belangrijk, dat de thema's als vredeswerk en geweldloosheid levend blijven.
Het aanbieden van de cursus Geweldloos Communiceren vindt ze een mooie kans om een ander geluid te laten horen in Almere, waar ook een sfeer van verharding en onverdraagzaamheid lijkt op te komen.
   
Silvia Straatsma
Silvia is werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige en gestalt-therapeut in de geestelijke gezondheidszorg waar communiceren een basis is van alle werkzaamheden.
Taal is een vaardigheid die binnen eigen omgeving geleerd en ontwikkeld wordt, en de basis in de ontmoeting met anderen.
Tijdens ontmoetingen, hoe kort ook, maakt het dat je de wereld beleeft zoals je hem tegemoet treedt.
De reden dat ik me als trainer ben gaan inzetten is o.a. vanuit mijn doopsgezinde achtergrond, waarbij geweldloosheid een basishouding is.
Ik ben ervan overtuigd dat mensen elkaar blijven ontmoeten, en als we daar iets in kunnen verbeteren, is dat mooi meegenomen.
 
Meer informatie
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl